Spektrum DX6i - 2. díl

Spektrum DX6i - 2. díl

Jak se s tím lítá? Dobře se s tím lítá...

V minulém článku jsme si popsali Spektrum Dx6i po hardwarové stránce, dnes se podíváme na praktické zkušenosti.

Pro nový model je nutné rádio nejprve nastavit. Spektrum disponuje funkcí Model Match, která přiřazuje k číslu modelu v rádiu konkrétní přijímač, což zamezí aktivování modelu s jiným modelem nastaveným na vysílači - velmi užitečná funkce.

Jako první tedy vybereme v rádiu model 1 nebo kterýkoliv jiný, pojmenujeme ho a spárujeme přijímač, který chceme v daném modelu použít. V tomto případě se jedná o 6 kanálový AR600C, v současnosti je již tato řada nahrazena novou. Nejjednodušší je použít pro párování klec se 4 tužkovkami, je to výrazně jednodušší než to zapojovat přes regulátor. Tuto klec pak použijeme při kompletním nastavení serv modelu a pohonný aku použijeme až při zkoušce motoru.

Párování je jednoduché, do portu bind na přijímači vložíme bindovací propojku a do libovolného kanálu zapojíme napájení z klece - přijímačovky. Potom přidržíme sepnutou páčku Trener na vysílači a zapneme rádio. Na displeji se objeví nápis BIND a párování probíhá. Trvá o něco déle než u Turnigy a je nutné držet tak dlouho, dokud dioda v přijímači nepřejde z blikání do souvislého svícení. Párování je hotovo, odpojíme přijímačovku, vyndáme bindovací propojku a vypneme rádio.

Nyní můžeme zapojit regulátor a serva do přijímače, v tomto případě jsou porty - kanály dané a označené obecně známými anglickými zkratkami - je to omezení, ale na druhou stranu výrazné zjednodušení. Za připomenutí stojí zapojení křidélek do dvou kanálů s možností diferenciace - pravé křidélko při pohledu shora a zezadu zapojíme do kanálu AILE a levé do kanálu AUX1, toto křidélko potom nastavujeme v rádiu pod položkou FLAP, ze začátku to může být trochu matoucí. Diferenciace se nastavuje velmi jednoduše, nejprve v menu SETUP LIST vstoupíme do položky WINGTAIL MIX a povolíme hodnotu DUALAILE.

V tomto menu stejným způsobem můžeme povolit i samokřídlo nebo motýlkové ocasní plochy. Následně zarolujeme do menu ADJUST LIST pod položku DIFFERENTIAL a nastavíme příslušnou hodnotu diferenciace v procentech. 50 znamená poloviční výchylku křidélka dolů proti výchylce nahoru - velmi jednoduché.

Vše provádíme pouze stlačitelným kolečkem vedle displeje. Krátkým stiskem vstoupíme do menu ADJUST - to jsou nastavení, která používáme častěji - letová nastavení a dlouhým stiskem vstoupíme do menu SETUP, což jsou nastavení, která provádíme obvykle jen jednou u nového modelu.

Oproti pípání v Er9x u Turnigy je to neskutečně jednoduché, rychlé a intuitivní, samozřejmě je ale možností nastavení nepoměrně méně. K dipozici je ale vše podstatné ke spolehlivému a přesnému řízení modelů se šesti kanály. Nelze tady nastavovat z podstaty věci 4 servové křídlo větroňů, motoráky s doplňkovými fukcemi, například k modelu s diferenciací křidélek, zatahovacím podvozkem a klapkami už nám jeden kanál chybí. Ona však ta diferenciace není vždy úplně nutná.

K dipozici je nastavování klapek, subtrimů, dráh serv, dvojí výchylky a expa a také dva mixy. Proti OpenTx nebo Er9x se zdají jen dva mixy málo, tam si můžete zmixovat cokoliv s čímkoliv, ale na druhou stranu, pro běžné létání to nevyužijete. Zde na příkladu je mix směrovky do křidélek - jen pro příklad, toto se používá hlavně u větroňů v termice, kdy je model již špatně vidět, stejným způsobem můžeme přimíchat např. potlačení výškovku k plynu, aby se model nevzpínal při nebo výškovky k vysunutým klapkám.

Obrazovka znamená: AILE řídící kanál křidélka, RUDD podřízený směrovka - ta se hýbe sama po povelu kniplu křidélek. Dále hodnota výchylky směrovky při tomto mixu 50% vpravo a vlevo - pokud pohneme kniplem křidélek do poloviny, směrovka se vychýlí do čtvrtiny dráhy. SW je spínač, kterým se tento mix zapíná, je možné si vybrat ze stejně označených páček na rádiu, nebo nastavit ON a mix je trvale zapnutá. TRIM INH znamená v tomto případě nepovolené trimy v tomto mixu.

Dx6i má proti T9X s OpenTx dvě velké nevýhody, které omezují - první je absence bezpečnostního spínače pro plyn - jak je model zapnutý a pohneme kmiplem plynu, roztočí se vrtule. Základním nastavením, které u OpenTx uděláme, je vytvoření bezpečnostního spínače, který aktivuje plynovou páku až po sepnutí zvolené páčky. U tohoto rádia je třeba dávat na plynovou páku pozor. Rádio má sice tlačítko THR CUT, které odpojí plyn, ale po jeho puštění plyn zase naběhne, je to hlavně určené pro žhavíky a benzínové modely.

Druhou nevýhodou jsou stopky, které jsou pouze jednoduché s nastavitelným přičítáním nebo odečítáním času, aktivují se páčkou trenér. Neobsahují vazbu na kanál plynu jako u OpenTx, kdy se s polovičním plynem odečítá čas 2x pomaleji a můžeme si takto poměrně velmi přesně kontrolovat stav akumulátoru. Dá se to však vyřešit zapojením externí nezávislé telemetrie, kdy na doplňkovém displeji vidíme reálný stav nabití aku.

Dx6i je samozřejmě dobré základní rádio i pro vrtulníky, ale vzhledem k tomu, že se jim zde nevěnujeme, nebudeme ani popisovat funkce pro ně určené.

Tolik k nastavení a jdeme na letiště. Nejprve je vhodné provést test dosahu RANGE CHECK - tuto funkci nejprve povolíme v menu, odejdeme od na zemi zapnutého modelu na vzdálenost kolem 30 metrů a zkusíme se sepnutou páčkou Trenér ovládat řídící plochy. Pokud reagují, je vše v pořádku, RC souprava má dostatečný dosah. Nezapomeneme nakonec funkci RANGE CHECK deaktivovat.

O samotném létání s Dx6i není moc co napsat, prostě funguje. Neobsahuje zbytečnosti, které by rozptylovaly pozornost, jen věci, které skutečně využijeme. Překombinovanost je hlavní nevýhoda T9x s OpenTx, která může hlavně začátečníky znervózňovat, zda skutečně mám vše nastavené správně, aby to letělo a nespadlo a kam na který spínač jsem si co nastavil - to u Spektrum nehrozí. Rádio se drží pohodlně, je lehké, řízení je přesné, trimy pohodlně dosažitelné, všechny páčky také, subjektivně o fous příjemnější do ruky než T9X.

Závěrem zopakujeme doporučení z minulého článku. Toto je první a základní rádio, o kterém má smysl uvažovat po nějakém 4 kanálu z RTF setu. Plusem jsou propracované bezpečnostní funkce a zaručená spolehlivost, mínusem málo funkcí ve srovnání s T9x, což ale pro běžné létání opravdu vůbec nevadí. Pokud chcete hlavně létat s až 10 modely, které jdou do rádia uložit a nerozptylovat se složitým nastavováním rádia, je Dx6i perfektní volba.

V příštích článcích otestujeme rádia Dx7, Dx8 a Dx9, široký sortiment rádií a přijímačů SPEKTRUM je k dispozici v našem e-shopu.