Model Lite White lehký tmel na dřevo bílé barvy 240ml

  • EAN: 5060243900524
  • Výrobní číslo: DM-BD5
  • Výrobce: Deluxe Materials
Skladová dostupnost
Skladem na prodejně: 2 ks

229,00 Kč

Model Lite White je velmi lehký jednosložkový tmel bílé barvy na dřevo, balsu, laminát a podobné materiály. Zachovává si své rozměry, nesmršťuje se. Tmel lze ředit vodou, tónovat vodou ředitelnými barvami v prášku. Pro zahuštění lze použít mikrobalony.

Bezpečnostní upozornění

Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 10 minut. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Vypijte dostatečné množství vody (pokud je postižený při vědomí) a vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Uchovávejte v temnu mimo dosah dětí.

  • Objem (ml): 240
  • Typ přípravku: tmel