Dvojí výchylky, diferenciace a expa u Spektrum DX

Dvojí výchylky, diferenciace a expa u Spektrum DX

Je to celkem intuitivní, ale když se ví jak, jde to rychleji

Ve vzkazech se nám objevil požadavek na návod k nastavení těchto věcí na rádiu Spektrum DX8. To zrovna není po ruce, tak si to ukážeme na sedmičce.

Předně je třeba upozornit na první záludnost, která nás čeká po změně módu, kterou asi dělá u rádia většina. Standardně jsou Spektra dodávaná v modu 2, jeho změna na jedničku je rychlá, jak jsme popisovali právě u článku o DX7s, ale v případě změny se prohodí i přepínače na horní straně rádia, jde o spínače MIX a GEAR a RUD D/R a F MODE - je třeba si přelepit příslušné samolepky, protože pak může být matoucí, že při přiřazení jednoho z těchto vypínačů vlastně reaguje ten na druhé straně.

Co to vlastně je diferenciace, D/R a EXPO? O diferenciaci byl samostatný článek, zjednodušeně jde o to, že výchylky křidélek u nesouměrného profilu křídla nastavujeme dolů menší než nahoru, aby se model při klonění nestáčel na stranu.

D/R znamená Dual Rates neboli dvojí výchylky. Překvapivě jde o to, že si můžeme nastavit dvojí velikosti výchylek, ale nejen u Spektra nemusí být jen dvojí, ale i trojí. Používáme to při záletu, kdy si nejsme jisti, že menší výchylky budou dostatečně účinné - to se týká hlavně výškovky, aby se vůbec povedlo odstartovat. Takže si nastavíme standardní a zvětšené, které zapneme v případě potřeby zvoleným spínačem - to můžeme udělat třeba jen u výškovky. Druhým případem je třeba 3D akrobat, kdy chceme mít jednak model tzv. hodný ale po zapnutí větších výchylek ostrý. V tomto případě nastavíme dvojí výchylky všech kormidel na jeden spínač.

EXPA neboli exponenciály jednoduše znamená, že změníme lineární chod kniplu tak, aby byl například ve středové poloze tupější. Ještě jednodušeji: bez expa se při pohybu kniplu výškovky pohybuje výškovka pořád stejně rychle od nuly do maximální výchylky. Pokud máme knipl ve čtvrtině, je ve čtvrtině i výškovka. Při zapnutí expa máme knipl například ve čtvrtině, ale výškovka je v desetině. Celkové výchylky ale zůstávají stejné, takže s další větší výchylkou kniplu se řízení stává ostřejším. Toto nastavení umožňuje přesnější řízení modelu kolem středových poloh kniplů - záleží na použité křivce.

Nyní se podíváme, jak to nastavit na DX7. Začneme správným nastavení typu křídla v System setup.

Pokud máme jen jedno servo křidélek, nebo i dvě, ale připojené přes V kabel, diferenciace samozřejmě nejde nastavit a musíme ji napákovat mechanicky pootočením pák serv. Pozor na to, i když máme dvě serva na V kabelu, v system setup musíme vybrat jen jednoservová křidélka! Volba diferenciace v tomto případě není dostupná. Pokud máme dvě serva každé na jiném kanálu, vybereme nyní již v Function list volbu differential a tam už je to, co nás zajímá.

Diferenciaci můžeme nastavit buď trvale zapnutou Sw:On nebo aktivovanou libovolným spínačem z výběru.

Pokud vybereme spínač Flap, který je třípolohový, můžeme si nastavit i dvě různé hodnoty. To je vhodné při záletu, kdy vyzkoušíme, která hodnota je vhodná. Hodnoty výchylek potom rovnou vidíme vlevo na grafech.

Obvykle nastavujeme výchylku křidélka dolů poloviční, takže jednoduše hodnotu 50. Pokud ji chceme zrušit, vybereme v položce Sw: Inhibit a potvrdíme stisknutím rolleru. Takto vypadá displej těsně před zrušením diferenciace.

Dvojí výchylky a EXPA se nastavují v jednom menu a to pro kanály křidélek, směrovky a výškovky. Nastavujeme je zvlášť, ale pokud pro ně vybereme stejný spínač, aktivují se všechny najednou. Pokud chceme trojí výchylky, zvolíme spínač Flap - hodnoty pro pozici 0, 1 a 2 potom nastavujeme při sepnutí třípolohového spínače do příslušné polohy. Nastavujeme to tedy s fyzickým přepnutím spínače - ne jen softwarově jako u Open Tx - což je přehlednější a menu nemusí být tak složité. Pokud přiřadíme tento spínač Flap i k diferenciaci, můžeme mít i jiné hodnoty diferenciace pro příslušné velikosti výchylek. Na této obrazovce vidíme nastavení polovičních výchylek bez EXPA se spínačem Flap v pozici 0.

a na této obrazovce plné výchylky s 20% exponenciálou se spínačem Flap v poloze 2.

Jedná se o kanál směrovky, u dalších kanálů to nastavíme podobně. Je nutné to vyzkoušet a po každém tomto zásahu otestovat chod kormidel při zapnutém modelu ještě na zemi a ve vzduchu experimentovat v dostatečné výšce. Za poznámku ještě stojí, proč není křivka z rohu do rohu - je to proto, že nejsou zapnuté rozšířené výchylky, graf tedy správně zobrazuje křivku od -100 do +100, ale je možnost nastavení -+125.